Privacy Statement

DPG Media B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9, hierna: “DPG Media”) is uitgever van onder meer het AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool, Brabants Dagblad, ED, Tubantia, BN DeStem, PZC, de Stentor, de Gelderlander en diverse regionale weekkranten. Daarnaast heeft DPG een aantal online services waaronder intermediair.nl, tweakers.net, hardwareinfo.nl, indebuurt.nl, nationalevacaturebank.nl, reclamefolder.nl, deondernemer.nl, sportnieuws.nl en autotrack.nl. De volledige lijst merken en diensten waarvoor dit privacy statement geldt is hier te vinden.

DPG Media is een onderdeel van DPG Media Group, een internationaal opererende uitgever. De ICT werkzaamheden van DPG Media Group worden grotendeels centraal uitgevoerd en beheerd op de hoofdvestiging van de DPG Media Group in Antwerpen, België. Veel van de persoonsgegevens in beheer van DPG Media worden daar opgeslagen en beheerd. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van DPG Media worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. DPG Media houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van DPG Media, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en DPG Media houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

 • Heeft u een abonnement bij één van de kranten van DPG Media?

DPG Media gebruikt uw persoons- en abonnementgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. De krant moet bijvoorbeeld bij u thuis worden bezorgd. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat DPG Media uw persoonsgegevens doorgeeft aan de distributeur en de krantenbezorger. Daarnaast zijn de voornoemde gegevens noodzakelijk om u toegang te verschaffen tot de digitale versie van de krant en Topics. Zie ook de categorie ‘Heeft u een DPG Media account?’. DPG Media gebruikt uw persoons- en abonnementgegevens ook voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. DPG Media bewaart uw persoons- en abonnementgegevens tot en met twee jaar na afloop van het abonnement en mogelijk langer voor zover de geldende wet- en regelgeving DPG Media daartoe verplicht.

 • Bent u een online bezoeker van één van de websites of gebruiker van één van de apps van DPG Media?

Als u één van onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt verstrekt u gegevens aan DPG Media zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van DPG Media. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan DPG Media worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt veertien maanden.

 • Maakt u gebruik van één van de vacaturewebsites en/of vacaturediensten van DPG Media? 

DPG Media maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. De gegevens die u actief aan DPG Media verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden:
A. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.
B. Daarnaast gebruikt DPG Media uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante informatie, om u aanbiedingen te kunnen doen, om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van DPG Media en om specifiek op u gerichte vacatures te kunnen tonen.
C. Indien van toepassing worden de door u verstrekte gegevens met uw toestemming gedeeld met bijvoorbeeld potentiële werkgevers en/of recruiters.

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van de websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van DPG Media. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan DPG Media worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt.

DPG Media publiceert bepaalde gegevens die u in uw account of profiel hebt opgenomen op de vacaturewebsites. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de vacaturewebsites. Bij het invullen van uw account of profiel is aangegeven welke gegevens op de vacaturewebsites worden gepubliceerd. Indien u niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kunt u de invulvelden in uw account of profiel leeg laten. Ook de informatie die u zelf op de vacaturewebsites plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de vacaturewebsites. In sommige gevallen kunt u via de website doorklikken naar websites van derden. DPG Media is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Ook is DPG Media niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van de vacaturewebsites.

Na een termijn van vijf jaar inactiviteit van uw account of profiel ontvangt u van DPG Media een bericht of het account of het profiel verwijderd dient te worden.

 • Bezoekt u de website of app van autotrack.nl en/of gaspedaal.nl?

Autotrack en Gaspedaal leggen de gegevens die u invult voor het gebruikmaken van de zoekservice, advertentieservice en berichtenservice in haar database vast. Autotrack en Gaspedaal verzamelen en beheren deze gegevens om voor u interessante occasions te selecteren en per e-mail aan u te kunnen toezenden. De bewaartermijn van de door u verstrekte gegevens bedraagt maximaal twee jaar.

 • Bezoekt u de website reclamefolder.nl of gebruikt u de reclamefolder app?

Reclamefolder legt de gegevens die u invult voor het gebruikmaken van het reclamefolderaccount en uw folder voorkeuren vast in haar database. Reclamefolder verzamelt en beheert deze gegevens om wekelijks de meest interessante folders per e-mail aan u te kunnen toezenden. Indien u daar toestemming voor geeft houdt de reclamefolder app op uw mobiele apparaat de locatie bij zodat u interessante aanbiedingen kunt ontvangen van winkels waar u op dat moment in de buurt bent. De bewaartermijn van de door u verstrekte gegevens bedraagt maximaal twee jaar.

 • Neemt u deel aan wedstrijden en/of spellen georganiseerd door DPG Media?

De door u verstrekte gegevens aan DPG Media zijn noodzakelijk om de wedstrijd en/of het spel uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruikt DPG Media de gegevens om eventuele winnaars een prijs te kunnen (laten) uitreiken. De gegevens van de deelnemers die niet winnen worden één jaar bewaard. DPG Media moet uw gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, indien u een prijswinnaar bent.

 • Bent u een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van DPG Media?

DPG Media gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. DPG Media gebruikt uw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

 • Bent u een lezer van één van de huis aan huiskranten van DPG Media en  geeft u een bezorgklacht door?

Het adres waar de bezorgklacht betrekking op heeft is noodzakelijk om uw klacht in behandeling te kunnen nemen. Uw adresgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw klacht door de verspreider van de betreffende huis-aan-huiskrant.
Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven delen wij ook door u verstrekte nadere contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer en emailadres) met de betreffende verspreider voor de afhandeling van uw klacht.
Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven worden de door u verstrekte nadere  contactgegevens tevens gebruikt door DPG Medi en/of de betreffende verspreider om eventueel op een later tijdstip contact met u op te kunnen nemen (telefonisch of per e-mail) ter controle van de bezorging.
De bewaartermijn van de contactgegevens bedraagt maximaal twee jaar.

 • Solliciteert u bij DPG Media?

DPG Media gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door u aan DPG Media verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door DPG Media bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treedt u in dienst bij DPG Media, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.

 • Koopt u een product of dienst via één van de webshops van DPG Media? 

DPG Media gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. DPG Media gebruikt uw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal twee jaar na uw laatste aankoop bewaard.

 • Heeft u een DPG Media account?

Met een DPG Media account kunt u eenvoudig op alle digitale diensten van DPG Media inloggen. Hierdoor kunt u op een centrale plek uw voorkeuren en instellingen beheren en hoeft u niet meerdere gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. Als u gebruik maakt van een social media login voor uw DPG Media account kan ook de social media partij gegevens over uw gebruik van de account vastleggen. Op de gegevensverwerking van de betreffende social media partij zijn de privacy voorwaarden van deze partij zelf van toepassing.
Door middel van het DPG Media account heeft DPG Media de mogelijkheid om verschillende diensten en verschillende apparaten te koppelen aan één gebruiker. Hiermee worden de producten en diensten van DPG Media beter afgestemd op uw behoeften en interesses. DPG Media legt bij uw account informatie over uw interesses en voorkeuren vast en stelt op basis hiervan een profiel op. Kijk voor informatie onder Samengesteld profiel. Uw DPG Media account is indien u een abonnement heeft bij DPG Media gekoppeld aan de abonnementgegevens. In dat geval worden uw gegevens tot twee jaar na beëindiging van het abonnement bewaard.

 • U ontvangt een nieuwsbrief van DPG Media?

DPG Media gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres om een generieke of gepersonaliseerde nieuwsbrief te kunnen toezenden. Wij kunnen hierbij meten in hoeverre de nieuwsbrieven geopend worden. U kunt zich uitschrijven via de knop ‘afmelden’.

 • U ontvangt generieke of gepersonaliseerde pushberichten van DPG Media?

DPG Media stuurt, na expliciete toestemming, generieke of gepersonaliseerde pushberichten. Via de instellingen in de browser en in de app kunt u deze toestemming intrekken indien u deze notificaties niet meer wenst te ontvangen.

Samengesteld profiel
De door u actief en passief verstrekte gegevens worden zoveel als mogelijk in één samengesteld profiel opgeslagen. De samengestelde profielen worden op basis van postcode verrijkt met socio-demografische gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijds- en inkomenscategorieën. DPG Media gebruikt de gegevens uit het samengesteld profiel voor de navolgende doeleinden:

 • de lezer en gebruiker beter begrijpen om op deze manier artikelen aan te bevelen en/ of toe te sturen die aansluiten bij de interesses;
 • producten en diensten te verbeteren en deze op een zo goed mogelijke manier afstemmen op de lezer en gebruiker;
 • het informeren over andere producten en diensten van DPG Media;
 • doelgericht adverteren;
 • het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen door middel van adverteren via sociale media zoals Facebook.

Bijzondere persoonsgegevens
De websites en diensten van DPG Media hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. DPG Media kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat DPG Media zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@dpgmedia.nl, zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken met u kunnen door DPG Media worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De geluidsopnames worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het aangegeven doel.

Beveiliging gegevens
DPG Media maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via onze klantenservice of via privacy@dpgmedia.nl

Gegevensverstrekking aan derden
Verstrekking ten behoeve van uitvoering overeenkomst: DPG Media schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Verstrekking ten behoeve van advertenties: Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die wij verzamelen over uw surfgedrag op onze websites, waaronder ook persoonsgegevens, gecombineerd met informatie over uw surfgedrag op de websites van andere uitgevers die deelnemen aan  NLProfiel, zijnde Sanoma, Telegraaf Media Groep en RTL Nederland om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen. In dit kader delen wij de door ons verzamelde informatie, waaronder ook persoonsgegevens, met NLProfiel voor de totstandkoming van de gezamenlijke groepsprofielen. Meer informatie hierover vindt u op www.nlprofiel.nl.

Gebruik van Cookies
De websites van DPG Media maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookiepolicy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Hiervoor kunt u het formulier op de volgende pagina gebruiken: https://consumentenrecht.dpgmedia.net/nl.
Als u een vraag of verzoek heeft dat niet via het formulier kan worden ingediend kunt u een e-mail sturen naar privacy@dpgmedia.nl.

DPG Media zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal DPG Media de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. DPG Media stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien DPG Media de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt DPG Media u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien DPG Media niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan DPG Media u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan privacy@dpgmedia.nll bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Data Protection Officer (DPO)
Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van DPG Media via privacy@dpgmedia.nl.

Wijzigingen
DPG Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 5 december 2019.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de klantenservice van DPG Media of een bericht sturen aan privacy@dpgmedia.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.